Megkérdeztük Szerkesztőségünket Március 15-ről

Számodra mit jelent a márciusi ifjak forradalma? Hogyan viszonyulsz ehhez az ünnephez 2021. március 15-én?

“Számomra azt üzeni, hogy merjünk kiállni és változást indítani, fiatalokként is. Merjünk összefogni. És merjük a hazánkat szeretni, úgy ahogy van, és láthassuk olyannak is, amilyen majd lehet.” – Aliz

“Ez az ünnep szerintem nem csak arról szól, hogy megemlékezünk elődeink sorsfordító tetteiről, történelmünk meghatározó pillanatairól. Hanem arról is, hogy nekünk -a mai fiataloknak- fel kell élesztenünk magunkban a márciusi ifjak lelkületét. El kell hinnünk, hogy hatással lehetünk a világra, formálhatjuk azt. Tudatosítanunk kell, hogy felelősek vagyunk nemcsak a saját jövőnkért, hanem a közösségeink jövőjéért is. És remélnünk kell, hogy ha a márciusi ifjak nyomán együtt a jövőért dolgozunk, akkor a világ előbb-utóbb egy (még) jobb hely lesz.” – Bori

“Számomra ők a bátor fiatal lángoló lelkek, akiket nem állított meg a kudarctól való félelem. Mertek nagyot álmodni és kitartottak víziójuk mellett. Nem hajtottak fejet a status quo előtt és mertek proaktívan cselekedni.” – Betti

“Az egyik kedvenc ünnepem! Nagyon izgalmasnak tartom történelmünknek ezt az időszakát! Ráadásul eszméletlenül felnézek a márciusi ifjakra, nagyon inspirálóak!Minden évben Petőfi verset szavaltam a gimiben.” – Dorci

“Számomra mind március 15-e, mind október 23-a reményt ad és büszkeséggel tölt el. Reményt ad, mert megmutatja, hogy az elnyomások közepén, amikor mindenki csak egyet gondolhat, létezik egy csendes többség, aki képes változást elérni. Továbbá büszkeséggel tölt el, hogy voltak (és remélem vannak még) olyan honfitársaim, akik egy szebb Magyarországért – egy szabad országért, amiben most mi élünk – az életüket is képesek voltak feláldozni.” – Petra

“A nemzet egységéért vívott küzdelmet, bátorságot, a fiatalok erejét és hitét a függetlenségért folytatott harcban. Végsőkig való kitartást. 2021-ben is küzdünk, ki-ki a maga frontján. Számomra a nemzeti identitás, függetlenség és szabadság megtartását és erősítését jelenti oly módon, hogy a haza és a becsület, ne avítt ,,magyarkodó” kifejezések legyenek, hanem természetesek. Küzdelem azért, hogy egyre többen mondják, büszkék arra, hogy magyarok, ne pedig le-és megtagadják származásukat. Ez amúgyis vállalás kérdése, ahogy Illyés Gyula írta:)” – Anna

“Magyarnak lenni egyedülálló dolog. Különleges, semmihez sem hasonlítható, csodaszép nyelvünk és kultúránk van. Tele van a történelmünk fantasztikus alakokkal, történelmi hősökkel, feltalálókkal, szentekkel és így tovább. Az idők során történhetett bármi, mind a mai napig meg tudtuk őrizni a nemzeti értékeinket és kincseinket megalkuvás nélkül. A márciusi ifjak is ezt fejezik ki számomra. A magyarságot minden körülmények között meg kell védeni, érte ki kell állni, hiszen csak így maradhat meg az, amit már elődeink is megőriztek a számunkra. 2021-ben konzervatvnak és hagyományőrzőnek lenni valahol ugyanilyen feladat. Az alap és nemzeti értékek védelme – a mai kor eszközeivel – a globalizálódó világban ugyanolyan kötelességünk, mint ’48-ban a márciusi ifjak forradalma.” – Az otthon melegében

“Összefogás, bátorság, hazaszeretet. A márciusi ifjak példát mutatnak abban, hogy vállaljuk fel az ilyen nemes küzdelmet: merjünk bátran kiállni nemzetünkért, merjünk szenvedélyes szeretettel beszélni magyarságunkról.” – Kriszti

“Számomra március 15. a szabadság ünnepe, egy olyan esemény, amire jó visszatekinteni, amiben benne van magyarságunk és a magyar nemzet szabadságvágya. Ugyanakkor arra világít rá, hogy mi, fiatalok vagyunk a jövő és kezünkben a változtatás kulcsa. A mi felelősségünk a magyar nemzet jövője.” – Patrícia

“Minden évben büszkeséggel gondolok erre az eseményre. Idén is megemlékezek a márciusi ifjakról, akik szememben az elszántság, bátorság és szabadságért való harcolás példaképei. Csodálom őket, hogy életüket kockáztatva képesek voltak szembeszállni a hatalommal. Számomra ők igazi hősök.” – Cintia

Mit jelent számodra MAGYARnak lenni?

“Büszkeséget, küzdelmet, otthont, hazát. Istenbe vetett hitet és hálát azért, hogy ide születtem, itt van dolgom.” – Anna

“A magyarság az identitásom szerves része, így elsőként az jut eszembe, hogy ez mennyire természetes számomra. Sose tartottam magam vérbeli nacionalista élharcosnak, de a hazám védelmére kelek, ha úgy érzem, kívülről rossz szándékú sértés éri. Európa közepén különleges nyelvvel, gyönyörű nőkkel, káprázatos fővárossal, ravasz trükkökkel rendelkezünk…, és éppen ennyire látom az árnyoldalt is: pesszimisták vagyunk, sokat szenvedünk, nem csak káprázatos részekből áll a főváros, és persze teljes listát tudnék felsorolni mindkét oldalra. A lényeg az, hogy nekem a magyarságomhoz tartozik az értékek és hiányosságok (f)elismerése – nem csak elfogultan a pozitívumát hirdetem, hanem kifejezésre juttatom, hogy a nehézségekkel együtt vagyunk egy nemzetként, akik vagyunk, MAGYAROK.” – Cintia

“Nekem magyarnak lenni azt jelenti, hogy szeretem a töltött káposztát, a gulyást, a túró rudit, a somlói galuskát és amikor kínálnak, a házi pálinka is lecsúszik. Hogy tengerpart ide vagy oda, nekem a nyár mégis csak a Balatonon igazi – palacsintával és a lángossal természetesen. Hogy húsvétkor a nyuszi tojásokat tojik a kertbe, és másnap vagy kölnit vagy vizet, de valamit kapok a hajamba(nyakamba?), hogy a Mikulás december 6.-án jön és a csizmákba rejti a csomagot, és hogy Karácsonykor a fát 24.-én díszítjük és az angyalok rakják alá az ajándékokat. Magyar vagyok, mert a világ (szerintem) legkifejezőbb, legsokszinűbb és leggyönyörűbb nyelvén beszélek, érzek és gondolkodom. És mert el sem tudom képzelni, hogy a még nem megfogant gyermekeimhez ne magyarul gügyögjek, beszéljek és énekeljek.” – Bori

“Tartozom valahová. Összefogok a honfitársaimmal és kiállok mellettük. Büszke vagyok a hazámra és büszke vagyok arra, hogy magyarnak mondhatom magam. Büszke vagyok a történelmünkre, a hőseinkre, a gasztronómiánkra, a kultúrális örökségeinkre.” – Dorci

“Félig örmény vagyok, félig magyar – szívemben mégis 100%-ig örmény és 100%-ig magyar. Ez a kettősség talán még erősíti is bennem a nemzeti öntudatot, hiszen kis koromtól kezdve gondolkodnom kellett azon, mit jelent számomra az egyik és a másik nemzethez való tartozás. Büszke vagyok magyarságomra. Szeretek Lisztet zongorázni, szeretek a Balatonban fürdeni, szeretek Jókait olvasni. Pálinkával koccintani, bográcsban gulyást főzni, és néha, titokban megkönnyezni a himnuszt. Van egy gyönyörű országunk, sok szép hagyományunk, egy különleges nyelvünk, és egy szerető Istenünk.” – Kriszti

“Magyarnak lenni, azt jelenti, hogy az anyanyelvemen beszélhetek, hogy büszkén tekinthetek vissza történelmünk hőseire, hogy ezeréves keresztény nemzet vagyunk, Európa szívében. Azt is jelenti, hogy sokszor próbáltak minket, magyarokat, elnyomni, szétszakítani és eltiporni, de mégis itt vagyunk „megfogyva bár, de törve nem”. Magyarnak lenni számomra nagy büszkeség, nagy öröm és nagy áldás.” – Patrícia

“Magyarnak lenni büszkeség. Büszkeség a sportolóink, feltalálóink, tudósaink, irodalmáraink (…) miatt. Magyarnak lenni kiváltság. Kiváltság, hogy nyelvünknek köszönhetően egyedi a gondolkodásunk, a logikánk, és természetesen földönkívülien beszélünk. Magyarnak lenni hála. Hála a Jóistennek, hogy ennek a csodálatos és békés, biztonságos országnak lehetünk az állampolgárai.” – Petra

“Számomra magyarnak lenni egy kultúrális alapot jelent, amit a szívemben mindenhova magammal vihetek. Magyarnak lenni egy közösséghez csatol, ahol azonos a történelmünk, egyek a csatáink, és akikkel együtt épül a jövőnk.” – Aliz

“A magyarság az identitásom alapja, alfája és omegája. A magyarság számomra egy láthatatlan kötelék, amely összefűzi a magyar érzésű/identitású embereket a világ minden táján. Ezért megható, ha valaki külföldön tud, akár csak egy-két szót magyarul, ha ismerik hazánkat valamilyen nevezetességéről vagy hírességéről, vagy ha valahol véletlenül egy magyar emberbe botlok. Számomra magyarnak lenni valahol elképesztő és hihehtetlen. Itt vagyunk Európa közepén egy egyedülálló nyelvvel, kultúrával és hagyománnyal. Mégis mind a mai napig erősen őrizzük ezt, történhetett bármi a történelem során. Magyarnak lenni éppen ezért egy csoda!” – Az otthon melegében

“Magyar lány vagyok. Ez az identitás gazdag történelmet és irodalmat, gyökereket, hagyományokat és büszkeséget ad. Gulyáslevest és palacsintát, Balaton-felvidéket, alföldi rónaságot és népzenét jelent még. Egy otthont jelent, amelyet a Jóisten egy védett fészekként ölel körül.” – Betti

Fotó: Pexels.com, @kedvemma